PARADOX-SAL -Blousons by JBM- Fashion Avenger

PARADOX-SAL –
Blousons by JBM et Claire Abecassis
Crédit Photo : Beno”te FANTON

PARADOX-SAL –
PrŽéparation dans les loges –
Avec : Emilie BATAILLE, Audrey BATCHILY, AllaunŽ BLEGBO, Sarah BOUCHRITA, Mariam FOFANA, Diana IGBOKWE, Sarah NAIT HAMOUD, Linda HAYFORD, Aurle MBANI, Odile LACIDES, StŽphanie PARUTA, Luxisle SIEWE, Atoesa ZARE –
Dans le cadre de la soirŽée Golden Stage du Villette Street Festival –
Le 8 mai 2015 –
Blousons by JBM- Fashion Avenger
Photo : Beno”te FANTON