PPARADOX-SAL – Blousons by JBM the Fashion Avenger et Claire Abecassis

PPARADOX-SAL - Blousons by JBM the Fashion Avenger et Claire Abecassis

PARADOX-SAL –
Blousons by JBM the Fashion Avenger et Claire Abecassis –
Photo : Beno”te FANTON

PARADOX-SAL –
PrŽparation dans les loges –
Avec : Emilie BATAILLE, Audrey BATCHILY, AllaunŽ BLEGBO, Sarah BOUCHRITA, Mariam FOFANA, Diana IGBOKWE, Sarah NAIT HAMOUD, Linda HAYFORD, Aurle MBANI, Odile LACIDES, StŽphanie PARUTA, Luxisle SIEWE, Atoesa ZARE –
Dans le cadre de la soirée Golden Stage du Villette Street Festival –
Le 9 mai 2015 –
Blousons by JBM the Fashion Avenger et Claire Abecassis –
Photo : Beno”te FANTON